Wydarzenia
 
  Zasady bezpieczeństwa podczas upałów  
     
     
  więcej  
   
  Europejski Raport Zdrowia 2012: "Droga do osiągnięcia dobrostanu"  
     
  Europejski Raport Zdrowia jest sztandarową publikacją Europejskiego Biura Regionalnego WHO, która ukazuje się w cyklu trzyletnim. Szczegółowe zagadnienia Raportu omówione są w czterech częściach dotyczących stanu zdrowia w Europie, europejskich celów w zakresie zdrowia i dobrostanu, pomiarów dobrostatnu oraz planowanych działań zmierzających do rozwiązania obecnych problemów w zakresie pomiarów dobrostanu i zdrowia.  
  więcej  
   
  Sympozjum naukowe "Postępy w Medycynie Zakażeń"  
     
  W dniach 6-7 grudnia 2013 r. , w Warszawie, odbędzie się XVII Sympozjum Naukowe "Postępy w Medycynie Zakażeń", którego celem jest przedstawienie najnowszych danych dotyczących zagrożeń ze strony drobnoustrojów i strategii ich ograniczania oraz osiągnięć w zapobieganiu, diagnozowaniu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.  
  więcej  
   
  Międzynarodowa Konferencja "Bądź Zdrów"  
     
  W dniach 7-8. 10.  
  więcej  
   
  Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wiedzy - kurs organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  
     
  Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wiedzy Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii, medycynie rodzinnej oraz innych specjalnościach, w których konieczna jest kwalifikacja do szczepień.  
  więcej  
   
 
 
 
     
 
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dotyczącą zdrowia publicznego i zagrożeń transgranicznych przed Euro 2012

Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową dotyczącą zdrowia publicznego i zagrożeń transgranicznych przed Euro 2012 


Konferencja odbędzie się w dniach 28-30 maja 2012 r. w Piszu.

Organizatorzy konferencji:
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
- Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (Zgłoszenie uczestnictwa - do dnia 13 kwietnia 2012 r.)

 

Komitet naukowy:

Prof. dr n. med. Józef Knap – przewodniczący
Dr n. med. Przemysław Biliński, Główny Inspektor Sanitarny
Prof. dr n. med. Waleria Hryniewicz
Prof. dr n. med. Maria Borawska
Prof. dr n. med. Sławomir Pancewicz
Prof. dr n. med. Jan Karczewski

Patronat Medialny:

Telewizja TVP Olsztyn
Radio Olsztyn

 

Ramowy program konferencji:

Gruźlica wielolekooporna – występowanie, leczenie, profilaktyka.
Choroby zakaźne przenoszone drogą płciową.
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego.
Choroby odkleszczowe.
Żywność i żywienie (profilaktyka, współczesne zagrożenia, suplementy diety).
Współczesne zagrożenia radiacyjne.
Zagrożenia w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.
Rola szczepień ochronnych.

Informacje dodatkowe:

1. Miejsce konferencji:                               

Hotel „Nad Pisą”
ul. Ratuszowa 13, 12-200 Pisz
tel.: (087) 423-32-53; fax: (087) 423-31-76

e-mail: hotelnadpisa@post.pl


2. Biuro organizacyjne:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
12-200 Pisz, ul. Warszawska 5
tel.: (87) 423-23-78

e-mail: psse.pisz@sanepid.olsztyn.pl

Opłatę w wysokości 150 zł za udział w konferencji szkoleniowej w dniach 28-30 maja 2012 r. należy wpłacić do 13 kwietnia 2012 r. na rachunek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu, ul. Warszawska 5.

Bank NBP o/Olsztyn nr rachunku 30 1010 1397 0083 7022 3100 0000

z dopiskiem „Konferencja szkoleniowa + imię i nazwisko” oraz dane do faktury:

    imię i nazwisko
    nazwa instytucji
    kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer lokalu
    telefon, fax
    NIP instytucji

 

Opłata rejestracyjna  pokrywa:

    koszty organizacyjne
    materiały szkoleniowe (streszczenia prac naukowych)
    certyfikat

Opłata rejestracyjna nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.

Rezerwacja hotelu we własnym zakresie.

 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu nad Pisą w Piszu ul. Ratuszowa 13 wynosi 470 zł (w pokoju jednoosobowym) i 390 zł (w pokojach dwu- i trzyosobowych).
Jeżeli ktoś z Państwa zamierza przyjechać 27 maja 2012 r., wówczas opłata  wzrasta o 150 zł (dotyczy  pokoju jednoosobowego) lub o 110 zł (dotyczy pokoi dwu- i trzyosobowych).

 

Zgłoszenie uczestnictwa, streszczenie prac prosimy przesłać do 13 kwietnia 2012 r. na adres biura organizacyjnego:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
12-200 Pisz, ul. Warszawska 5
tel. (87) 423-23-78, fax (87) 423-27-80

e-mail: psse.pisz@sanepid.olsztyn.pl

 

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji organizator nie przewiduje zwrotu kosztów

 


Patronat honorowy:

 

Główny Inspektor Sanitarny

 


Wojewoda Warmińsko-Mazurski

 

 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

tel. 89 524 83 00, e-mail: wsse@wsse.olsztyn.pl

 

 

więcej informacji:

www.wsse.olsztyn.pl/post,56

 

Główny Inspektor Sanitarny   Urząd   Działania GIS   Państwowa Inspekcja Sanitarna
    Struktura   Bezpieczeństwo żywności   Schemat organizacyjny
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna   Zintegrowany system zarządzania   Nowe narkotyki   PWIS
Wystąpienia   Ankieta dla klientów GIS   Program Szczepień Ochronnych   PPIS
Sylwetki GIS   Skargi i wnioski   Bezpieczeństwo zdrowotne wody   PGIS
Patronaty GIS   Antykorupcja   Sezon grypowy   Folder informacyjny
    Oferty pracy   Choroby zakaźne    
    Zamówienia publiczne   Promocja zdrowia    
    Wniosek o spotkanie - klient instytucjonalny   Higiena środowiska    
        Żywność prozdrowotna    

 

copyright © 2012 Główny Inspektorat Sanitarny
03 -729 Warszawa, Targowa 65 , +48 22 536 13 00
mail to: inspektorat@gis.gov.pl; mail to admin

Generator kodów QR