Aktualności
 
  Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

 
   
   
  Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

Opracowano na podstawie materiałów WHO i ECDC z 15 lipca 2014 r.
 
   
   
  Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

 
   
   
  Oświadczenie Głównego Inspektora Sanitarnego

w związku z utrudnieniami w dostępności do obiektów basenowych osób chorych na łuszczycę
 
   
   
  Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola (informacja na dzień 3 lipca 2014 r.)

 
   
   
 
 
Najnowsze informacje
     
 
Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

Opracowano na podstawie materiałów WHO i ECDC z 21 lipca 2014 r.

WHO informuje o utrzymującej się epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone.
Do dnia 17 lipca 2014 r. w Gwinei, Sierra Leone i Liberii odnotowano łącznie 1048 zachorowań, w tym 632 śmiertelne, przy czym w okresie od 15 do 17 lipca odnotowano łącznie 67 nowych zachorowań. W Gwinei nie odnotowano nowych przypadków w tym okresie, zaś w Sierra Leone – 45, Liberii – 22. Obecnie transmisja wirusa utrzymuje się na terenie obszarów wiejskich i podmiejskich, w szczególności w okolicy stolic Gwinea - Conakry, Sierra Leone – Freetown oraz Liberia – Monrovia oraz na terenach powiatów wzdłuż granic przyległych ww. trzech państw.
Liczba zachorowań zawiera zarówno przypadki potwierdzone laboratoryjnie jak i prawdopodobne i podejrzane, jest to więc liczba, która może ulec zmianie, gdyż dane epidemiologiczne nt. przypadków ulegają ciągłej aktualizacji.

W Gwinei odnotowano łącznie 410 zachorowań, w tym 310 śmiertelnych.
W Liberii odnotowano łącznie 196 przypadków gorączki Ebola, w tym 116 śmiertelnych. Najwięcej zachorowań występuje w Lofa i Montserrado.
W Sierra Leone wystąpiły łącznie 442 zachorowania na gorączkę Ebola, w tym 206 śmiertelnych. Najwięcej zachorowań odnotowuje się w Kailahun, Kenema, Kambia.
WHO potwierdza, że sytuacja epidemiologiczna w regionie jest poważna, w szczególności w Sierra Leone i Liberii, gdzie po pierwotnym okresie niskiej zachorowalności, obecnie liczba przypadków wzrasta gwałtownie.

Nie odnotowano przypadków zachorowań wśród podróżnych powracających z ww. trzech krajów do Europy.

Ministerstwa Zdrowia Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia oraz innymi organizacjami kontynuują działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na gorączkę Ebola.
W dniu 16 lipca 2014 r. WHO ustanowiła subregionalne centrum koordynacji zlokalizowane w Conakry w Gwinei, które będzie stanowiło platformę koordynacji, kontroli i harmonizacji podejmowanych działań, w tym pomocy technicznej dla trzech krajów Afryki Zachodniej objętych epidemią gorączki krwotocznej Ebola.

W chwili obecnej czynnikami, które utrudniają opanowanie epidemii gorączki Ebola na terenie Gwinei, Sierra Leone i Liberii są:
- obszar na którym utrzymuje się transmisja wirusa oraz znajdują się źródła zakażenia jest bardzo rozległy i niejednokrotnie trudno dostępny,
- istotną rolę w szerzeniu się wirusa pomiędzy ludźmi mają lokalne uwarunkowania kulturowe i religijne np. tradycja pochówku zwłok osób zmarłych wymagająca bezpośredniego kontaktu uczestników pogrzebu z ciałem osoby zmarłej,
- odbywa się nasilony przepływ osób pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz przez granice trzech ww. państw.

Sytuację epidemiologiczną gorączki Ebola w krajach Afryki Zachodniej przedstawia mapa dostępna poniżej:

 

W chwili obecnej WHO i ECDC określają ryzyko zachorowania osób podróżujących na teren Gwinei i państw sąsiadujących jako niskie, z uwagi na fakt, iż przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej.

Zgodnie z zaleceniami WHO podróżujący powinni:

  • unikać wszelkich kontaktów z osobami zakażonymi (chorymi lub ciałami osób zmarłych),
  • unikać wszelkich kontaktów z dzikimi zwierzętami (w szczególności z małpami, gatunkami leśnych antylop, gryzoniami, nietoperzami), również z ciałami padłych zwierząt,
  • nie spożywać mięsa dzikich zwierząt,
  • dokładnie myć i obierać warzywa oraz owoce przed ich spożyciem,
  • przestrzegać zasad higieny rąk,
  • stosować zabezpieczenia podczas kontaktów płciowych,
  • zrezygnować z odwiedzania miejsc bytowania nietoperzy (np. jaskiń, kopalni, schronów).

W chwili obecnej WHO nie rekomenduje ograniczania międzynarodowego ruchu podróżnych i towarów.
Biorąc jednak powyższe pod uwagę, Główny Inspektorat Sanitarny, zaleca osobom podróżującym w rejony występowania gorączki krwotocznej Ebola, zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności, w tym również rozważenie możliwości przełożenia podróży na inny termin.

Więcej informacji nt. bieżącej sytuacji w Gwinei, Liberii i Sierra Leone dostępne jest tu:
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news.html
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/index.html

Gorączka krwotoczna Ebola jest powodowana przez wirusy z rodziny Filoviridae. Jest to choroba występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą ponad 90%. Rezerwuar wirusów jest nieznany. Istnieje hipoteza mówiąca, że rezerwuarem wirusa Ebola są nietoperze owocożerne.
Epidemie i przypadki gorączki krwotocznej Ebola występowały dotychczas głównie w Afryce. Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym także do Europy np. wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie inkubacji choroby.
Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej, a także drogą kropelkową. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Po okresie inkubacji trwającym w przypadku Ebola od 2 do 21 dni pojawiają się objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, bóle gardła, osłabienie), które bardzo szybko nasilają się. Następnie pojawia się biegunka, wymioty, bóle brzucha, niekiedy wysypka, zaczerwienie oczu oraz objawy krwotoczne (krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne).  Choroba może doprowadzić do śmierci.

Nie ma specyficznego leczenia, ani szczepionki przeciwko gorączkom krwotocznym Ebola. Brak skutecznego leczenia i duża zakaźność wirusów wymusza stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przez osoby kontaktujące się lub opiekujące osobą zakażoną lub chorą (np. szczególne warunki izolacji, środków ochrony osobistej).

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia choroby gorączkowej po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza informując o przebytej podróży.

W celu uzyskania profesjonalnej porady lekarskiej o chorobach zakaźnych występujących w tym regionie, należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 4 - 6 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w ww. krajach znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Polak za granicą”.

 
 
Polecane strony
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główny Inspektor Sanitarny   Urząd   Działania GIS   Państwowa Inspekcja Sanitarna
    Struktura   Bezpieczeństwo żywności   Schemat organizacyjny
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna   Zintegrowany system zarządzania   Nowe narkotyki   PWIS
Wystąpienia   Ankieta dla klientów GIS   Program Szczepień Ochronnych   PPIS
Sylwetki GIS   Skargi i wnioski   Bezpieczeństwo zdrowotne wody   PGIS
Patronaty GIS   Antykorupcja   Sezon grypowy   Folder informacyjny
    Oferty pracy   Choroby zakaźne    
    Zamówienia publiczne   Promocja zdrowia    
    Wniosek o spotkanie - klient instytucjonalny   Higiena środowiska    
        Żywność prozdrowotna    

 

copyright © 2012 Główny Inspektorat Sanitarny
03 -729 Warszawa, Targowa 65 , +48 22 536 13 00
mail to: inspektorat@gis.gov.pl; mail to admin

Generator kodów QR