Aktualności
 
  Teacup meeting pt. „Rozpowszechnienie palenia tytoniu w Polsce – trendy i wyzwania”

W dniach 26-27 sierpnia 2015 roku, w siedzibie GIS odbyło się kolejne spotkanie z serii Teacup meeting
 
   
   
  Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola (EVD)

stan na dzień 27 sierpnia 2015 r.
 
   
   
  Uwaga na Barszcz Sosnowskiego!

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed tą niebezpieczną rośliną.
 
   
   
  Sezon na kleszcza!

Nie daj się kleszczowi!
 
   
   
  Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

nadchodzący tydzień będzie wyjątkowo upalny!
 
   
   
 
 
Najnowsze informacje
     
 
Teacup meeting pt. „Rozpowszechnienie palenia tytoniu w Polsce – trendy i wyzwania”

Teacup meeting, jest kontynuacją serii spotkań z zakresu promocji zdrowia. Pierwsze spotkanie odbyło się w maju br., a jego tematem była „Nadwaga i otyłość – współczesna anomalia zdrowia dzieci”. Celem spotkania było przedstawienie problemu rozpowszechnienia palenia tytoniu i używania e-papierosów w Polsce oraz zwrócenie uwagi na  priorytetowe działania z zakresu polityki antytytoniowej, które będą miały wpływ na ochronę społeczeństwa niepalącego.

W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, Kierownicy pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, eksperci: prof. Witold Zatoński – kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie, dyrektor Biura WHO w Polsce – dr Paulina Miśkiewicz, dr Krzysztof Przewoźniak - Zastępca Dyrektora Ośrodka ds. Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie oraz pracownicy Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz GIS.
Pani Dorota Kachaniak oraz Pani Urszula Krassowska z TNS Polska, omówiły wyniki najnowszych badań nt. rozpowszechnienia używania wyrobów tytoniowych i e-papierosów w Polsce, zleconych przez Główny Inspektorat Sanitarny.  Następnie Pani Paulina Miśkiewicz przedstawiła raport WHO dotyczący e-papierosów. Swoją prezentację wygłosił również prof. Witold Zatoński – dotyczyła ona epidemiologii palenia tytoniu w Polsce na przekroju ostatnich 30 lat. Profesor Zatoński podkreślił niezwykle ważną rolę jaką pełni Państwowa Inspekcja Sanitarna w działaniach z zakresu zdrowia publicznego, w tym promocji zdrowia.
Pierwszy dzień spotkania zakończyła debata ekspercka pt. „Wyzwania Polski w zapewnieniu skutecznej ochrony przed dymem tytoniowym”, w której udział wzięli: Pani dr Paulina Miśkiewicz, Pan prof. Witold Zatoński, Pan dr Krzysztof Przewoźniak, Pan płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski - Dyrektor Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz – Pan Marcin Bombrych. Paneliści podkreślili wagę problemu palenia tytoniu w Polsce oraz konieczność w dążeniu do jego ograniczenia. Zdrowie powinno być obecne we wszystkich politykach, a nie stanowić wyłącznie wyodrębnionego elementu polityki zdrowotnej. Działania profilaktyczne, które są najbardziej efektywne kosztowo, nie stanowią całościowego rozwiązania w ograniczaniu  chorób cywilizacyjnych. Problem używania substancji psychoaktywnych (w tym również papierosów) najczęściej występuje w grupach o niskim statusie społecznym, gdzie jednocześnie obserwuje się dużo niższy poziom edukacji zdrowotnej. Należy ukierunkować działania na skuteczne dotarcie do grup najbardziej zagrożonych. Eksperci podkreślili również konieczność uregulowania e-papierosów.
Drugiego dnia teacup meeting odbyło się szkolenie dla Kierowników OZiPZ WSSE. Dr Krzysztof Przewoźniak omówił psychologiczne aspekty palenia tytoniu. Prezentacja zawierała przydatne informacje dla pracowników oświaty zdrowotnej m.in. mechanizm uzależnienia, metody i motywacje do rzucania palenia oraz jakie szkody dla zdrowia powoduje palenie papierosów. Drugi dzień spotkania zakończyła prezentacji dr Kamili Bargiel-Matusiewicz z Wydziału Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego, która zaprezentowała Kierownikom OZiPZ założenia konstruowania programów edukacji antytytoniowej dla dzieci w wieku szkolnym.

Postawy Polaków wobec palenia tytoniu

Postawy Polaków wobec palenia tytoniu - infografika str 1

Postawy Polaków wobec palenia tytoniu - infografika str 2

 

 
 
Polecane strony
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główny Inspektor Sanitarny   Urząd   Działania GIS   Państwowa Inspekcja Sanitarna
    Struktura   Bezpieczeństwo żywności   Schemat organizacyjny
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna   Zintegrowany system zarządzania   Nowe narkotyki   PWIS
Wystąpienia   Ankieta dla klientów GIS   Program Szczepień Ochronnych   PPIS
Sylwetki GIS   Skargi i wnioski   Bezpieczeństwo zdrowotne wody   PGIS
Patronaty GIS   Antykorupcja   Sezon grypowy   Folder informacyjny
    Oferty pracy   Choroby zakaźne    
    Zamówienia publiczne   Promocja zdrowia    
    Wniosek o spotkanie - klient instytucjonalny   Higiena środowiska    
        Żywność prozdrowotna    

 

copyright © 2012 Główny Inspektorat Sanitarny
03 -729 Warszawa, Targowa 65 , +48 22 536 13 00
mail to: inspektorat@gis.gov.pl; mail to admin

Generator kodów QR