Aktualności
 
  Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, Senegalu oraz Demokratycznej Republiki Kongo w związku z epidemią gorączki Ebola

 
   
   
  Kampania "We love eating" Komisji Europejskiej

 
   
   
  Ostrzeżenie publiczne

Produkt skażony niebezpiecznym dla zdrowia i życia alkoholem metylowym
 
   
   
  Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

 
   
   
  Kampania edukacyjno - informacyjna

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął kampanię edukacyjno- informacyjną skierowaną do kobiet, które palą tytoń.
 
   
   
 
 
Najnowsze informacje
     
 
Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, Senegalu oraz Demokratycznej Republiki Kongo w związku z epidemią gorączki Ebola

Opracowano na podstawie materiałów WHO z 2 października 2014 r.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje o utrzymującej się epidemii gorączki Ebola w krajach Afryki Zachodniej.
Do dnia 28 września 2014 r. w Gwinei, Sierra Leone, Liberii, Nigerii i Senegalu odnotowano łącznie 7178 zachorowań, w tym 3338 śmiertelnych.
Liczba zachorowań zawiera zarówno przypadki potwierdzone laboratoryjnie, prawdopodobne jak        i podejrzane, jest to więc liczba, która może ulec zmianie, gdyż dane epidemiologiczne nt. przypadków ulegają ciągłej aktualizacji.

W Gwinei odnotowano łącznie 1157 zachorowań, w tym 710 śmiertelnych.
W Liberii odnotowano łącznie 3696 przypadków, w tym 1998 śmiertelnych.
W Sierra Leone wystąpiło łącznie 2304 zachorowań, w tym 622 śmiertelnych.
W Nigerii wystąpiło łącznie 20 przypadków, w tym 8 śmiertelnych.
W Senegalu odnotowano 1 przypadek (do tej pory nie stwierdzono zgonów z powodu choroby).

Ponadto w Demokratycznej Republice Kongo stwierdzono łącznie 62 zachorowania na gorączkę Ebola,w tym 35 śmiertelnych. Przypadki, które są notowane w Demokratycznej Republice Kongo nie są powiązane epidemiologiczne z obecnie trwającym ogniskiem gorączki Ebola w krajach Afryki Zachodniej.

Nie odnotowano przypadków zachorowań wśród podróżnych powracających z ww. krajów do Europy.

WHO potwierdza, że sytuacja epidemiologiczna w regionie Afryki Zachodniej jest poważna,
w szczególności w Sierra Leone i Liberii, gdzie po pierwotnym okresie niskiej zachorowalności obecnie liczba przypadków wzrasta.

Światowa Organizacja Zdrowia wydała w dniu 8 sierpnia 2014 r. oświadczenie w sprawie uznania tego zdarzenia za sytuację nadzwyczajną stanowiącą zagrożenie dla innych państw. Pełny tekst oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia pod adresem:
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/en/

Ministerstwa Zdrowia Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, a także Togo i Ghany wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia oraz innymi organizacjami kontynuują działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na gorączkę Ebola.

W chwili obecnej WHO i ECDC określają ryzyko zachorowania osób podróżujących na teren Gwinei i państw sąsiadujących jako niskie, z uwagi na fakt, iż przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej.
Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, zaleca się zrezygnowanie z podróży do krajów Afryki Zachodniej objętych epidemią gorączki Ebola. W razie konieczności odbycia podróży zaleca się, zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności.

Zgodnie z zaleceniami WHO podróżujący powinni:
• unikać wszelkich kontaktów z osobami zakażonymi (chorymi lub ciałami osób zmarłych),
• unikać wszelkich kontaktów z dzikimi zwierzętami (w szczególności z małpami, gatunkami leśnych antylop, gryzoniami, nietoperzami), również z ciałami padłych zwierząt,
• nie spożywać mięsa dzikich zwierząt,
• dokładnie myć i obierać warzywa oraz owoce przed ich spożyciem,
• przestrzegać zasad higieny rąk,
• stosować zabezpieczenia podczas kontaktów płciowych,
• zrezygnować z odwiedzania miejsc bytowania nietoperzy (np. jaskiń, kopalni, schronów).


Więcej informacji nt. bieżącej sytuacji w Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii i Senegalu  dostępnych jest tu:
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news.html
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/index.html

Gorączka Ebola jest powodowana przez wirusy z rodziny Filoviridae. Jest to choroba występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się bardzo wysoką śmiertelnością,  która w zależności od szczepu wirusa wynosi od 30% do 90%. Rezerwuar wirusów jest nieznany. Istnieje hipoteza mówiąca, że rezerwuarem wirusa Ebola są nietoperze owocożerne.
Epidemie i przypadki gorączki Ebola występowały dotychczas głównie w Afryce. Istnieje jednak ryzyko zawleczenia tej choroby również na inne tereny, w tym także do Europy np. wraz z powracającymi osobami zakażonymi w okresie wylęgania (inkubacji) choroby.
Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. Chory staje się zakaźny dopiero po wystąpieniu objawów. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Po okresie wylęgania (inkubacji) trwającym w przypadku Ebola od 2 do 21 dni pojawiają się objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, bóle gardła, osłabienie), które bardzo szybko nasilają się. Następnie pojawia się biegunka, wymioty, bóle brzucha, niekiedy wysypka, zaczerwienie oczu oraz objawy krwotoczne (krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne). 

Nie ma specyficznego leczenia, ani szczepionki przeciwko gorączce Ebola. Brak skutecznego leczenia i duża zakaźność wirusów wymusza stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przez osoby kontaktujące się lub opiekujące osobą zakażoną lub chorą (np. szczególne warunki izolacji, środków ochrony osobistej).

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia niepokojących objawów (opisanych w ulotce dla podróżnych powracających z krajów Afryki Zachodniej) po powrocie z ww. rejonów należy pozostać w domu i zadzwonić niezwłocznie pod numer 112 lub 999 w celu uzyskania od dyspozytora medycznego informacji o dalszym postępowaniu.

W celu uzyskania profesjonalnej porady lekarskiej o chorobach zakaźnych występujących w tym regionie i dostępnej profilaktyce przeciw malarii oraz szczepieniom przeciw żółtej gorączce, należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 4 - 6 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki w terminie umożliwiającym osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporności.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w ww. krajach znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Polak za granicą”.

W dbałości o bezpieczeństwo w czasie podróży zachęcamy do korzystania z systemu e-konsulat na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://secure.e-konsulat.gov.pl/

 
 
Polecane strony
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główny Inspektor Sanitarny   Urząd   Działania GIS   Państwowa Inspekcja Sanitarna
    Struktura   Bezpieczeństwo żywności   Schemat organizacyjny
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna   Zintegrowany system zarządzania   Nowe narkotyki   PWIS
Wystąpienia   Ankieta dla klientów GIS   Program Szczepień Ochronnych   PPIS
Sylwetki GIS   Skargi i wnioski   Bezpieczeństwo zdrowotne wody   PGIS
Patronaty GIS   Antykorupcja   Sezon grypowy   Folder informacyjny
    Oferty pracy   Choroby zakaźne    
    Zamówienia publiczne   Promocja zdrowia    
    Wniosek o spotkanie - klient instytucjonalny   Higiena środowiska    
        Żywność prozdrowotna    

 

copyright © 2012 Główny Inspektorat Sanitarny
03 -729 Warszawa, Targowa 65 , +48 22 536 13 00
mail to: inspektorat@gis.gov.pl; mail to admin

Generator kodów QR