Aktualności
 
  Wspólna akcja GIS i CBŚ przeciwko handlarzom dopalaczami

 
   
   
  Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola (EVD)

stan na 25 listopada 2015 r.
 
   
   
  SUPLEMENTY DIETY- WSPÓLNA AKCJA 12 INSTYTUCJI

 
   
   
  19 listopada 2015 roku, obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia

 
   
   
  18 listopada - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach!

16-22 listopada – Pierwszy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach!
 
   
   
 
 
Aktualność z dnia 2013-01-23
     
 
Komunikat GIS nr 7

W nawiązaniu do dotychczasowych komunikatów w sprawie podejrzanej partii mleka w proszku o numerze 202 wyprodukowanej przez OSM „Rokitnianka” Główny Inspektor Sanitarny informuje, iż w dniu 30.01.2013 r. otrzymał od Prokuratury Okręgowej w Częstochowie opinię toksykologiczną przeprowadzoną przez biegłego z Laboratorium Toksykologicznego TaxLab Sp. z o. o. w Katowicach.
Ww. biegły w opinii z dnia 28.01.2013 r. stwierdził, iż przesłana do badań substancja chemiczna w postaci granulatu, zabezpieczona w dniu 17.01.2013 r. w zakładzie Magnolia w Lubsku w obecności przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach, jest trutką na gryzonie i zawiera mieszaninę antykoagulantu II generacji, tj. bromadiolonu oraz benzoesanu denatonium – bitrexu – substancji charakteryzującej się bardzo silnym gorzkim smakiem dla ludzi, której obecność w różnego rodzaju środkach zawierających toksyczne substancje ma zmniejszać ryzyko przypadkowego spożycia, zwłaszcza przez dzieci. Innych toksycznych substancji w badanym materiale dowodowym nie stwierdzono.


Według opinii biegłego z Laboratorium Toksykologicznego TaxLab Sp. z o. o. w Katowicach bromadiolon stanowi najczęściej zaledwie 0,005% zawartości handlowych preparatów do zwalczania gryzoni. Biegły stwierdził, że niskie stężenie bromadiolonu stwierdzone w badanym materiale nie stanowi realnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.
Bitrex jest substancją o niskiej toksyczności, dlatego do tej pory nie określono dawki śmiertelnej (LD50) dla ludzi (dla szczura wynosi ona 584 mg/kg).


W związku z otrzymaną zgodą Prokuratury Okręgowej w Częstochowie na opublikowanie otrzymanej opinii, Główny Inspektor Sanitarny udostępnia wyniki badań zamieszczone w ww. opinii toksykologicznej sporządzonej przez Laboratorium Toksykologiczne ToxLab Sp. z o. o. w Katowicach.

Opinia toksykologiczna

 

Komunikat nr 6

Komunikat nr 5

Komunikat nr 4

Komunikat nr 3

Komunikat nr 2

Komunikat nr 1

 
 

Główny Inspektor Sanitarny   Urząd   Działania GIS   Państwowa Inspekcja Sanitarna
    Struktura   Bezpieczeństwo żywności   Schemat organizacyjny
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna   Zintegrowany system zarządzania   Nowe narkotyki   PWIS
Wystąpienia   Ankieta dla klientów GIS   Program Szczepień Ochronnych   PPIS
Sylwetki GIS   Skargi i wnioski   Bezpieczeństwo zdrowotne wody   PGIS
Patronaty GIS   Antykorupcja   Sezon grypowy   Folder informacyjny
    Oferty pracy   Choroby zakaźne    
    Zamówienia publiczne   Promocja zdrowia    
    Wniosek o spotkanie - klient instytucjonalny   Higiena środowiska    
        Żywność prozdrowotna    

 

copyright © 2012 Główny Inspektorat Sanitarny
03 -729 Warszawa, Targowa 65 , +48 22 536 13 00
mail to: inspektorat@gis.gov.pl; mail to admin

Generator kodów QR